Pakketilbod

Skattekistene
Barneteater for 4-8 åringar. Tid: 30-45 min. Pris: 3.000 kr
Diktarglede
Dikte eventyr saman med 6-12 åringar. Tid: 45-60 min. Pris: 2.500 kr
Nisseland 
Eventyrstund med allsong (jul). 5-10 år. Tid: 45 min. Pris: 5.000 kr (to utøvarar)
Songar frå hjartet
Song- og forteljarstund for vaksne/pensjonistar. Tid: 45 min. Pris: 6.000 kr (to utøvarar)
Songar gjennom livet
Song- og forteljarstund for pensjonistar/vaksne. Tid: 55 min. Pris: 6.000 kr (to utøvarar)
Jul i ord og tonar:
Song- og forteljarstund for pensjonistar/vaksne. Har kristent bodskap. Tid: 45 min. Pris: 6.000 kr (to utøvarar)